Iwatani Corporation Site Map | Legal Notice | Privacy Policy | Japanese
Home About Iwatani News Release Products and Services Environment Investor Relations Inquiry  
Top > About Iwatani > Corporate Officers
About Iwatani About Iwatani
Corporate Philosophy&Concept
Top Message
Corporate Profile
Corporate Officers
Access
Business Field
Network
History
 
Corporate Officers
As of June 27, 2018
Chairman and CEO Akiji Makino *
Vice Chairman Toshio Watanabe *
President Mitsuhiro Tanimoto *
Executive Vice President Hisato Ueha *
Senior Executive Director Takashi Funaki *
Hiroshi Majima *
Executive Director Masanori Watanabe *
Naoki Iwatani *
Akira Ohta *
Satoshi Watanabe *
Makoto Horiguchi *
Director Yutaka Yamamoto *
Kazumasa Inada *
Hideki Tainaka *
Itaru Ookawa *
Mitsuaki Naitou **
Shinji Murai **
Audit & Supervisory Board Member Toyofumi Ohama
Yoshiaki Fukuzawa
Masahiro Horii ***
Yoshinori Shinohara ***

 ※The Board members marked with one asterisk(*) concurrently
  serve Executive Officers.
 ※The Directors marked with two asterisks(**) are outside ones.
 ※The Audit & Supervisory Board members marked with three
  asterisks(***) are outside ones.
Executive Managing Officer Jun Miyazaki
Norio Ando
Kazuhisa Tsuchida
Shohei Hara
Yasushi Sakai
Masayoshi Masuda
Takashi Kamekura
Hiroshi Kasaya
Tadayuki Machigashira
Hideki Kubo
Yasushi Onuki
Yasuhisa Ueda
Yoshiharu Saita
Hiroaki Hasegawa
Takashige Kitaguchi
Tsuyoshi Yoshikawa
Manabu Tsuyoshi
Executive Officer Masafumi Takeshita
Kohji Tokomoto
Tetsuo Matsuo
Kouji Kobayashi
Yasumasa Imanaka
Hiyoyuki Kuramoto
Hiroyuki Yano
Koichiro Ikari